Rekultivace

Rekultivace

Sanační práce neboli rekultivace se provádí z toho důvodu, aby se pozemek navrátil k původnímu účelu použití. Aktivně se provádí obnova a tvorba půdního fondu, a to zejména v oblastech, které byly i postiženy průmyslovou a těžební činností. Účelem je obnova přírodního prostředí a odstranění nevhodných následků, které svou činností zavinil člověk. Jedná se o řízený proces rekultivace poškozené krajiny. I s tímto si dokážeme poradit, v případě, že potřebujete zajistit tento typ zemní práce.

Máte Zájem o naše služby?
Přečtěte si prosím Zásady ochrany osobních údajů zde.