Nakládání s odpady

Nakládání s odpady, likvidace suti

V rámci demoličních a stavebních prací zajišťujeme rovněž likvidaci a přepravu veškerých odpadů vzniklých v souvislosti s prováděnou činností, a to vše v souladu s platnou legislativou. Pro vyhodnocení, jakým způsobem s odpady nakládat, provádíme řádný odběr vzorků a podrobujeme je odborné analýze u akreditované laboratoře. Dbáme na zodpovědnost ve všech směrech, především vzhledem k životnímu prostředí, proto v maximální míře, dle daných možností, zhodnocujeme odpady tříděním, úpravou a recyklací, s cílem výsledný materiál opětovně použít pro stavební účely.

Máte Zájem o naše služby?
Přečtěte si prosím Zásady ochrany osobních údajů zde.