Demolice a výstavba
objektů

Specializujeme se na demolice staveb, likvidaci starých ekologických zátěží a výškové a trhací práce. Také se zaměřujeme na výstavbu objektů, skladových hal, stavby občanské vybavenosti, rekonstrukci budov, zateplení fasád, revitalizaci domů a výstavbu domů na klíč.

Více o nás

Proč spolupracovat s námi

Toto je pouze souhrn důvodů proč s námi spolupracovat. Nabídnout Vám toho ale můžeme mnohem více…

Komplexní
nabídka služeb

Svým klientům jsme schopni zajistit komplexní servis v oblasti demolice či výstavby a zemních prací. Zakázky provádíme s ohledem na veškerá možná rizika a vy se můžete spolehnout na kvalitně odvedenou práci.

Více než 30 let
zkušeností

Na stavebním trhu působíme od roku 1990. Za tuto dobu jsme si prošlapali cestu ke stabilitě a kvalitním dodavatelským vztahům. Víme, že nic není zadarmo, proto se snažíme jít stále kupředu a neustále se zdokonalovat.

100 vlastních
zaměstnanců

Tam kde jsme, vděčíme také našim kvalifikovaným zaměstnancům. Snažíme se vytvářet dobré pracovní podmínky a zázemí, podporujeme se navzájem a vždy se snažíme najít cestu tam, kde by to ostatní vzdali.

Vlastní
technické vybavení

Disponujeme rozsáhlou strojní technikou a vozovým parkem. Demoliční a stavební práce realizujeme vlastní mechanizací. Naše technika odpovídá současným technologickým trendům, snižuje náročnost, a tím i náklady na provedení prací.

Doložená
certifikace

Prosazujeme politiku integrovaného systému řízení (ISŘ), také obecné procesní a systémové přístupy k řízení a tvorbu rozvoje společnosti prostřednictvím norem ČSN EN ISO řady 9000, ČSN EN ISO řady 14000 a ČSN EN ISO 45000.

Politika
jakosti

Spokojený zákazník, který nás dále doporučí, je nejlepší odměnou za naši práci. Proto je pro nás kvalita, 100% servis, spokojenost zákazníka a dobré dodavatelsko-odběratelské vztahy na prvním místě.

Všechny důvody

Základní informace

DAV, a.s. – stavební akciová společnost

Akciová společnost DAV, a.s. vznikla v roce 1990. S kolektivem zkušených odborníků je naším cílem dle přání zákazníka poskytnout komplexní servis ve všech oblastech stavební činnosti od přípravných prací (poradenství, projektová dokumentace, projednávání na příslušných úřadech) až po vlastní realizaci stavby.

Demolice a Výstavba

Naše akciová společnost je členěna na Demolici a Výstavbu. V současné době zaměstnáváme cca 100 vlastních pracovníků dlouhodobě spolupracujeme s řadou ověřených subdodavatelů. Základní kapitál společnosti je 2.290.000,- Kč

Vše o nás

Demolice

Řešení jakýkoliv obchodní případů demoličních a demontážních prací na základě zhodnocení stávajícího stavu likvidovaného objektu, seznámení se projektovou dokumentací, prohlídkou staveniště, stanovení konkrétního technologického postupu demolice a nasazení vhodných strojních prostředků, upřesnění požadavků na základě fyzické prohlídky a požadavků objednatele, výběr skládek odpadů s důrazem na co možná největší využití vzniklých odpadů s cílem snížení nákladů na provedení demolice nabídkové ceny.

Na základě vstupních informací je vypracována kalkulace nákladů, která společně s návrhem smlouvy o dílo tvoří nabídku na provedení demoličních prací. V případě absence projektové dokumentace zajistíme vypracování potřebné PD, její projednání, až po vydání rozhodnutí k odstranění stavby.

Vše o demolicích

Výstavba

Zajišťujeme kompletní realizaci staveb od projektové studie přes realizaci stavby až po finální kolaudaci. Své služby nabízíme a zajišťujeme formou generálního dodavatele, práce HSV provádí naši zaměstnanci. Váš projekt v jakémkoliv rozsahu realizujeme od A po Z.

Vše o výstavbě

Poslední reference

Realizace demolic budov

Kompletní demolice jednotlivých objektů a hlavního výrobního souhalí.

Celá reference

Demontáž střechy výrobní haly

Demontáž střechy výrobní haly

Celá reference

Revitalizace a rekonstrukce bytového domu

Revitalizace a rekonstrukce bytového domu v centru Prahy

Celá reference

Realizace demolic budov

Kompletní demolice jednotlivých objektů a hlavního výrobního souhalí.

Celá reference

Zajištění stavební jámy

Zajištění stavební jámy

Celá reference

Výstavba 25 rodinných domů

Výstavba 25 rodinných domů pro developerský projekt

Celá reference

Revitalizace a rekonstrukce bytového domu

Revitalizace a rekonstrukce bytového domu v centru Prahy

Celá reference

Zajištění stavební jámy

Zajištění stavební jámy

Celá reference

Výstavba 25 rodinných domů

Výstavba 25 rodinných domů pro developerský projekt

Celá reference

Výstavba moderního rodinného domu

Výstavba rodinného domu z monolitické konstrukce

Celá reference