Realizace demolic budov

Předmět zakázky

Realizace demolic budov.

Časový úsek

16.05.2022 – 20.12.2022

Popis zakázky

Kompletní demolice jednotlivých objektů a hlavního výrobního souhalí, včetně demolice stropů nad suterénní částí objektů. Třídění jednotlivých materiálů, odvozy odpadů na skládku (plasty, lepenky, živice, obaly, dřevo). Drcení stavební suti a betonových konstrukcí na frakci 0–63 mm, které byly následně využity k zásypu suterénních prostor po demolici objektů, zbytek recyklátu byl odvezen na mezideponii v rámci areálu určenou zadavatelem. Odvoz kovového šrotu na skládku zadavatele do vzdálenosti 1 km. Na závěr byly provedeny terénní úpravy.

Realizace demolic budov

Máte zájem o kompletní demolici objektu od A do Z?

Máte Zájem o naše služby?
Přečtěte si prosím Zásady ochrany osobních údajů zde.