Demontáž střechy výrobní haly

Předmět zakázky

Demontáž střechy výrobní haly.

Provedené práce

Demontovali jsme střešní souvrství a světlíky včetně světlíkových obrub. Dále jsme pokračovali demontáží železobetonových vazníků a ocelových táhel hal. Provedli jsme odbourání zdiva fasády západní stěny a zděných pilířů. Tato rozsáhlá zakázka zahrnovala také demolici stávajícího objektu vodárny s chladícími věžemi včetně demolice sedimentační nádrže a betonových sil. Součástí díla bylo také naložení, odvoz a likvidace odpadů na skládce dle platné legislativy včetně uhrazení poplatků za uložení odpadu.

Demontáž střechy výrobní haly
Máte Zájem o naše služby?
Přečtěte si prosím Zásady ochrany osobních údajů zde.