Demolice vodojemu

Předmět zakázky

Odstranění stavebního objektu – Vodojem

Provedené práce

Během této zakázky jsme nejdříve provedli přípravné práce pro snášení jednotlivých ocelových segmentů vodojemu horolezeckou technikou. Poté jsme provedli samotné snášení ocelových segmentů vodojemu jeřábem AD 700 t, rozpalování a strojní stříhání ocelových částí vodojemu na vsázky schopný šrot.

Demolice vodojemu
Máte Zájem o naše služby?
Přečtěte si prosím Zásady ochrany osobních údajů zde.