Demolice objektu s azbestem

Předmět zakázky

Demolice objektu s azbestem.

Provedené práce

Provedli jsme odborné odstranění azbestocementových desek v opláštění objektu. Odpad jsme dle platné legislativy zlikvidovali. Demolici objektu jsme provedli bagrem s drapákem, demolici železobetonové desky bagrem. Vhodnou zásypovou zeminou jsme provedli finální terénní úpravy.

Demolice objektu s azbestem
Máte Zájem o naše služby?
Přečtěte si prosím Zásady ochrany osobních údajů zde.