Demontáž střešního pláště výrobní haly

Předmět zakázky

Demontáž střešního pláště výrobní haly.

Provedené práce

Rekonstrukce starého a nevyhovujícího střešního pláště výrobní haly. Klient kladl důraz na rychlost provedení prací, špičkovou kvalitu a ochranu stávajících prvků, konstrukcí, zařízení a ploch dotčených stavbou.

V první fázi jsme demontovali střešní plášť, nosné konstrukce střechy, světlíky. Pro demontáž vazníků bylo nezbytné provést také bourací práce v samotném objektu haly. Veškeré práce jsme prováděli šetrně a s maximálním ohledem na ochranu stávající stavby.

Demontáž střešního pláště výrobní haly

S pomocí naší techniky jsme v závěrečné fázi provedli vodorovné a svislé přesuny a vodorovné přemístění odpadů. Po dokončení demolice jsme našimi vozidly zajistili odvoz odpadu vyvezli na skládku k ekologické likvidaci.

Máte Zájem o naše služby?
Přečtěte si prosím Zásady ochrany osobních údajů zde.